Viestintäpalvelut

Organisaation viestintä ei ole kuluerä, vaan tuottava investointi. Kun tieto kulkee ovat työntekijät, mediat ja sidosryhmät onnellisia. Yrityksen maine ja tulos kasvavat. Tähän tähtäävät Tarinatakomon kustannustehokkaat palvelut. Hyllytuotteitamme ovat

Vuokraviestintäpäällikkö
Pienikin organisaatio tarvitsee viestinnän asiantuntemusta, mutta ei täysipäiväisesti. Tällöin vuokraviestintäpäällikkö on oiva ratkaisu. Tarjolla on apua vaikkapa viestintäsuunnitelman laatimiseen, organisaation ydinviestien muotoiluun, uutiskirjeviestintään tai tiedotemateriaalin tekemiseen.

Viestintäsuunnitelma express
Kyllä, pienen organisaation viestintäsuunnitelman voi laatia kahdessa työpäivässä! Tarinatakomon kolmivaiheisen suunnitteluprosessin ensimmäisessä vaiheessa (4 h) kartoitetaan nykyiset viestintäkäytännöt, sidosryhmät ja organisaation viestinnälliset tavoitteet. Suunnitteluvaiheessa (8 h) syntyy viestintäsuunnitelma seuraavan vuoden ajalle. Jalkautuksessa (4 h) lasketaan kustannukset, laaditaan aikataulu ja päätetään käytännön toimista. Kevyellä suunnittelulla viestintätoimet saadaan valjastettua organisaation tavoitteita toteuttavaksi suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi.

Raportista käytäntöön -viestintäpaketti
Selvitys, tutkimusraportti tai hankesuunnitelma on ilmestynyt, mutta muuttaako se mitään? Nyt voit valjastaa vaivalla hankitun uuden tiedon hyötykäyttöön – viestinnän ammattilaisen avulla. Tarinatakomon Raportista käytäntöön -viestintäpaketti kiteyttää raportin ydinasiat helposti sulavaan muotoon. Pakettiin kuuluvat kansantajuinen lehdistötiedote, powerpoint-esitykset päättäjäviestintään ja viestintäsparraus ydintulosten julkistamiseksi.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan viestintätarpeistasi!